Przyczepa asenizacyjna

Wiele gospodarstw domowych nie jest jeszcze podłączonych do sieci kanalizacyjnej, przez co konieczne jest korzystanie z przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb. Bardzo często są to zbiorniki szczelne bez żadnego odpływu, dlatego zgodnie z obowiązującym prawem należy regularnie wykonywać zabiegi asenizacyjne. Polegają one na wypompowaniu nieczystości ze zbiorników za pomocą pojazdu wyposażonego w wyspecjalizowaną przyczepę asenizacyjną.

Przyczepa asenizacyjna

Co to jest przyczepa asenizacyjna?

Przyczepa asenizacyjna to maszyna służąca do wywozu fekaliów i ścieków, czyli nieczystości z ciekłych szamb bezodpływowych. Może być także wykorzystywana do usuwania awarii w sieciach kanalizacyjnych, a także do wypompowywania wody z zalanych piwnic. Przyczepa ta jest kompatybilna z różnego rodzaju pojazdami, przez co jest chętnie wykorzystywana przez wyspecjalizowane firmy.

Jak często należy opróżniać szambo?

Zgodnie z obowiązującym prawem właściciel nieruchomości ma obowiązek opróżniania szamba. Trzeba robić to regularnie mimo iż przepisy nie określają z jaką częstotliwością. Należy dbać aby nie doszło do przepełnienia szamba, ponieważ może to skutkować przykrym zapachem i skażeniem środowiska. Zazwyczaj szambo opróżniane jest raz na kilka tygodni i jest to w dużej mierze uzależnione od pojemności zbiornika, a także zużycia wody w gospodarstwie domowym. W jaki sposób można zweryfikować stan nieczystości szamba? Dobrym sposobem jest montaż czujnika elektrycznego, który sygnalizuje, kiedy ilość odpadów osiągnie określony poziom. Można także użyć specjalistycznego pływaka unoszącego się na powierzchni i pokazującego poziom nieczystości, jednak metoda ta wymaga regularnej obserwacji.

Beczka asenizacyjna RIONED

Niewątpliwą zaletą beczki asenizacyjnej RIONED jest fakt, że można ją zamontować na przyczepie lub ramie pomocniczej każdego rodzaju pojazdów. Beczka składa się ze zintegrowanego systemu: kompresora oraz węży ssawnych do odprowadzania ścieków i wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń. Beczka asenizacyjna RIONED wykonana jest z odpornej na korozję stali (dostępna także wersja ocynkowana). Pojemność w zależności od zapotrzebowania klienta wynosi od 500 do 5000 litrów.