Zawory WAPRO AB w Elblągu!

Od niedawna mieszkańcy Elbląga mogą czuć się bezpieczniej, ponieważ przed podtopieniami chronią ich trzy potężne zawory WAPRO AB, każdy o średnicy DN1000!

Zawory WAPRO WaStop skonstruowano w taki sposób, aby działały jak korki blokujące wsteczny przepływ cieczy; z powodzeniem wytrzymują ciśnienie wsteczne do 0,8 bar. Dzięki zaworom WaStop koszty i czas pracy są zredukowane, a mieszkańcy okolicznych terenów chronieni w czasie gwałtownych deszczów.

Przegląd produktów przeciwzalewowych WAPRO AB tutaj: https://www.rafnar.pl/Zabezpieczenia-przeciwpowodziowe.html